Dự luật số 7: Năng lượng Có thể phục hồi

From Mobilize the Immigrant Vote!

Jump to: navigation, search


Dự luật số 7 nói gì? – Năng lượng Có thể phục hồi. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ tăng cường việc sản xuất năng lượng có thể phục hồi cho tất cả những nguồn cung cấp năng lượng ở California: 40% của tổng năng lượng sản xuất trước năm 2020 và 50% tổng năng lượng sản xuất trước năm 2025 phải từ những nguồn có thể tái phục hồi và sạch như năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt, kỹ thuật sinh học, và thủy điện. Không như bây giờ, những mục tiêu sản xuất năng lượng có thể phục hồi này sẽ được mở rộng đến những ngành phục vụ công cộng nhỏ hơn như Los Angeles và Sacramento. Hiện nay, những nhà cung cấp năng lượng do thành phố làm chủ không bị bắt buộc phải tuân thủ mục tiêu sản xuất năng lượng có thể phục hồi. Phương cách này sẽ dẫn đến việc giá điện tăng không quá 3%, và sẽ không cho những nhà cung cấp năng lượng tìm cách lấy lại phí tổn của việc tăng cường sản xuất năng lượng có thể phục hồi bằng cách tăng giá với người tiêu dùng. Dự luật số 7 cũng sẽ tăng mức phạt đối với những nhà cung cấp năng lượng nào không đạt tiêu chuẩn mới, và tạo ra một trương mục đặc biệt để giữ tiền phạt thu được để sử dụng cho những cơ sở hạ tầng để tăng cường nguồn năng lượng có thể phục hồi. Các ủng hộ viên của Dự luật số 7 nói gì?

  • Dự luật này sẽ thay thế phân nửa số nhiên liệu hóa thạch sử dụng để phát điện ở California với những kỹ nghệ năng lượng sạch hơn như mặt trời, địa nhiệt, gió, kỹ thuật sinh học, và thủy điện, do vậy giảm đi những ô nhiễm nguy hại cho môi trường.
  • Sẽ không tăng thuế hay có ảnh hưởng tài chính đến ngân sách của tiểu bang.
  • Dự luật Năng Lượng Mặt Trời và Sạch sẽ tạo nên công việc kỹ thuật cao và phát triển kinh tế California. Công nhân xây dựng và bảo trì tại các nhà máy năng lượng sạch sẽ được trả một số tiền lương tương xứng. Những nhà máy năng lượng mặt trời sẽ tạo ra 160% đến 720% công ăn việc làm nhiều hơn là một công ty khí đốt tự nhiên.
  • Giữ cho mọi việc bảo vệ môi trường, như là Đạo luật Bảo vệ Sa mạc, được nguyên vẹn để giúp cho những khu vực bảo tồn sinh thái nhạy cảm không bị phá hoại bởi việc xây dựng những nhà máy sản xuất điện có thể phục hồi.

Những người chống lại Dự luật số 7 nói gì?

  • Mục tiêu nhắm vào 50% điện có thể phục hồi vào năm 2025 là bất khả thi.
  • Dự luật sẽ tính những hợp đồng được ký dài hạn cho nguồn năng lượng có thể được phục hồi như những mục tiêu thường niên, có khả năng cho phép những công ty ký hợp đồng một cách đơn giản và không bao giờ phải sử dụng những nguồn năng lượng sạch hơn.
  • Dự luật sẽ cung cấp một quá trình chấp thuận nhanh chóng để xây dựng nhà máy năng lượng sạch và nhờ vậy sẽ phá vỡ kế hoạch của the California Environmental Quality Act và the Federal Desert Protection Act.
  • Những mục tiêu vô lý sẽ bắt những ngành phục vụ công cộng thu mua năng lượng có thể được phục hồi ở bất cứ giá nào và làm tăng vọt giá cả của năng lượng có thể được phục hồi.

Ai ủng hộ Dự luật số 7? Californians for Solar and Clean Energy, Green for All, Los Angeles, Dolores Huerta, Co-Founder United Farm Workers Union, Keith Carson, Alameda County Supervisory, Bevan Dufty, San Francsico Councilmember, John Burton, Former State Senator and President Pro-Termpore Ai phản đối Dự luật số 7? Center for Energy Efficiency and Renewable Technologies (CEERT), California League of Conservation Voters, Natural Resources Defense Council, Environmental Defense, Union of Concerned Scientist, Vote Solar Initiative, International Brotherhood of Electrical Workers (five chapters) (Partial Lists)

restricted
top banner